โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    📣ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงระยะก่อสร้าง โดยมี นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สผ. สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร ,ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มจธ. , ผู้ให้บริการควบคุมงาน,ผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ,ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 03/01/2566)

ผลงาน
16.97%
 
แผนงาน 14.90%
เร็ว+/-ช้า +2.07%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.