โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   🎯ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมทางหลวง 🎯 🔺กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการปิดเบี่ยงจราจร เพื่อก่อสร้างคานขวาง ของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน1 เนื่องจากเป็นการก่อสร้างด้านบนของช่องจราจร อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางออกด่านบางขุนเทียน 2 (ทางออก 3) ไปสมุทรสาคร และทางกลับรถไปสมุทรสาคร ในวันที่ 20-21 กันยายน 2566 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. 🚧 . 💁ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

   กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการปิดเบี่ยงจราจร เพื่อก่อสร้างคานขวาง ของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน1 เนื่องจากจะทำการเทคอนกรีตคานขวางด้านบน คร่อมช่องจราจร อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรช่องทางมุ่งหน้าไปบางแค ไปด่วนบางนา และทางกลับรถไปสมุทรสาคร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.7+000 (สะพานกลับรถบริเวณพระราม 2 เซ็นเตอร์) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.14+300 (สะพานกลับรถมุ่งหน้าสมุทรสาครบริเวณพันท้ายนรสิงห์) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ขอแจ้งเปิดใช้ทางออก ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนข้ามต่างระดับบางขุนเทียน ช่วง กม.10+200 - กม.10+000 ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 1 🚧ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน (ด้านขวาทาง) ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.10+400 ถึง กม.10+000 (บริเวณตรงข้ามบริษัท เอส.พี พลาสติก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างตอม่อในเกาะคู่ขนาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2567

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧แจ้งเปิดช่องทางเข้าช่องทางหลักใหม่ บนถนนพระราม 2 จากทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.8+460 (บริเวณธนาคารกรุงศรี สาขาพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 1 🚧ขอแจ้งปิดช่องทางออกทางคู่ขนานเดิม บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.8+800 (บริเวณเลยโลตัสพระราม 2) และเปิดช่องทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.9+100 (บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 🚧ขอแจ้งเปิดช่องทางเข้าช่องทางหลักใหม่ บนถนนพระราม 2 จากทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.8+460 (บริเวณธนาคารกรุงศรี สาขาพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 1 🚧ขอแจ้งปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.8+200 (บริเวณก่อนถึงตลาดมีสุข พระราม 2) และเปิดทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.7+900 (บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 1 🚧ขอแจ้งปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.8+200 (บริเวณก่อนถึงตลาดมีสุข พระราม 2) และเปิดทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ฝั่งขาออก ช่วง กม.7+900 (บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2566 เป็นต้นไป


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.