โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   ทล. - กทพ. รุกแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 มั่นใจทุกโครงการแล้วเสร็จพร้อมเริ่มดำเนินการได้ปี 68 ฟากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ปัดกระแสท่องเที่ยวหัวหินซบ ลั่นขณะนี้นักท่องเที่ยวเพียบ - อัตราเข้าพัก รร. พุ่ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี และได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หาแนวทางปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 สายดาวคะนอง - วังมะนาว (ถนนพระราม 2) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก และทางกลับรถบริเวณใต้ทางต่างระดับบางขุนเทียน 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 20 ธันวาคม 2567 ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ เป็นหลุม เป็นร่อง ในช่องทางหลัก ภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนได้ค่ะ

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวัน สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ช่วง กม.8+800 (บริเวณเลยโลตัส พระราม 2) และ 🚧ขอแจ้งเปิดช่องทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.9+100 (บริเวณก่อนถึงปั๊ม ปตท.) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวัน สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ช่วง กม.8+800 (บริเวณเลยโลตัส พระราม 2) และ 🚧ขอแจ้งเปิดช่องทางออกทางคู่ขนานใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.9+100 (บริเวณก่อนถึงปั๊ม ปตท.) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวัน สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจร บนถนนพระราม 2 ในช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ 4 ช่องจราจร ช่วงกม.12+000 ถึง กม.6+600 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ของ Launching Truss และชิ้นส่วนสำเร็จรูป Precast Segment Box Girder ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. เป็นต้นไป

   1 - 16 พ.ย. 66 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบน #ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต บริเวณด่าน ฯ บางขุนเทียน 1 (ทางเข้า 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ช่องทางที่ 1 และ 2 ปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 2) ช่องทางที่ 3 ปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 3) ช่องทางที่ 4 ปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 4) ช่องทางที่ 5 ปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวัน สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนาน (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.8+330 (บริเวณหน้าบิ๊กซีพระราม 2) ถึง กม.7+900 (บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาพระราม 2 กม.7) 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   📢ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวัน สัญญาที่ 1 ⛔️ขอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.9+000 (บริเวณทางลงข้ามแยกต่างระดับบางขุนเทียน) 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   🎯ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมทางหลวง 🎯 🔺กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการปิดเบี่ยงจราจร เพื่อก่อสร้างคานขวาง ของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน1 เนื่องจากเป็นการก่อสร้างด้านบนของช่องจราจร อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางออกด่านบางขุนเทียน 2 (ทางออก 3) ไปสมุทรสาคร และทางกลับรถไปสมุทรสาคร ในวันที่ 20-21 กันยายน 2566 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. 🚧 . 💁ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

   กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการปิดเบี่ยงจราจร เพื่อก่อสร้างคานขวาง ของโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน1 เนื่องจากจะทำการเทคอนกรีตคานขวางด้านบน คร่อมช่องจราจร อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรช่องทางมุ่งหน้าไปบางแค ไปด่วนบางนา และทางกลับรถไปสมุทรสาคร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.7+000 (สะพานกลับรถบริเวณพระราม 2 เซ็นเตอร์) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

   📌กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานกลับรถ กม.14+300 (สะพานกลับรถมุ่งหน้าสมุทรสาครบริเวณพันท้ายนรสิงห์) 📌 เพื่อทดสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพาน ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น.


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.