โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงานค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ช่วง กม.9+000 บริเวณทางเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนถึงปั๊ม ปตท. เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้สะดวกค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงานค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ฉีดพรมถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย เป็นอีกหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเส้นจราจรบนถนนพระราม 2 จาก กม.12+000 ถึง กม.10+000 และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตลอดพื้นที่เขตก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจน และความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่แก้ไขผูกมัดแผงผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🔔ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ให้กับพนักงานก่อนการทำงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🔔วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567🔔 ทางโครงการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กให้กับชุมชนพระราม 2 ซอย 76 ค่ะ และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ”

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจน และความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ดำเนินการทาสีแบริเออร์ ขาว-แดง ที่ซีดจางตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจน และความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧วันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ และต้องขอโทษต่อประชาชนที่ทำให้ผิดหวังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” กิจการร่วมค้าฯ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับความเป็นธรรม พร้อมทั้งดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ กิจการร่วมค้าฯ จะพิจารณาปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในการทำงานให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทางเกิดขึ้นอีก กิจการร่วมค้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีแบริเออร์ ขาว-แดง ที่ซีดจางตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและผูกมัดแผงผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🔥ได้จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และควบคุมให้เกิดความปลอดภัยโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานให้เหมาะสม

   📢ทางโครงการฯ ดำเนินฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ดำเนินฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและผูกมัดแผงผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงานค่ะ


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.