โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   📢ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ “ หัวข้อในการ Safety Talk “ 1. เน้นย้ำเตือนเรื่องการแต่งกาย 2. สวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้เรียบร้อย 3. เน้นย้ำเรื่องขยะในบริเวณพื้นที่การทำงาน 4. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 5. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปิดเบี่ยงจราจร

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเส้นจราจรบนถนนพระราม 2 จาก กม.10+300 ถึง กม.8+400 เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ห่วงใยและใส่ใจเรื่องปัญหาฝุ่นละอองเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของทางโครงการฯ เป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของโครงการ #สิ่งแวดล้อม

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดล้างแผงผ้าใบและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบไฟนีออนส่องสว่างตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและทำการแก้ไขทันทีหากพบไฟนีออนชำรุด เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแผงผ้าใบที่ชำรุดและผูกยึดให้แข็งแรงตลอดแนวในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแผงผ้าใบ,แบริเออร์ และกวาดฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนและผูกมัดผ้าใบที่ชำรุดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ “ เรื่องในการ Safety Talk “ 1. เน้นย้ำเตือนเรื่องการแต่งกาย 2. กาาสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้เรียบร้อย 3. เน้นย้ำเรื่องขยะในบริเวณพื้นที่การทำงาน 4. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 5. เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปิดเบี่ยงจราจร

   📣ทางโครงการฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ฉีดพรมถนนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย เป็นมาตรการลดฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ฉีดพรมถนนในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย #มาตรการลดฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ “ เรื่องในการ Safety Talk “ 1.การปฏิบัติงานให้อยู่ในความปลอดภัยตามขั้นตอน 2.การสวมใส่อุปกรณ์ PPE 3.การปฏิบัติงานต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง 4.การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน 5.การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงให้ถูกต้อง 6.หากพบความเสี่ยงควรแจ้งหัวหน้างานทันที 7.ให้รักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่การทำงาน

   🚧ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน มกราคม 2566 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนผ้าใบที่ชำรุดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ฉีดพรมถนน เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในเขตพื้นที่ก่อสร้างค่ะ #มาตรการลดฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   📣ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานในเวลากลางวัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ฉีดพรมถนน เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในเขตพื้นที่ก่อสร้างค่ะ #มาตรการลดฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   📣ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานในเวลากลางวัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   เนื่องจากปัจจุบันปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 แบบออนไลน์แบบ realtime เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://envi2.exat.co.th/

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   📣โครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อจัดช่องจราจรให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ทั้งนี้โครงการฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการลบสีเส้นจราจรเดิม ฝั่งขาออก (กม.8+500 ถึง กม.6+600) โดยใช้เครื่องกระเทาะสี ทั้งนี้โครงการฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   🚧โครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อจัดช่องจราจรให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ทั้งนี้โครงการฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการลบสีเส้นจราจรเดิม โดยใช้เครื่องกระเทาะสี ระยะทาง 900 เมตร ฝั่งขาเข้า (กม.8+500 ถึง กม.7+600) และจะดำเนินการลบสีเส้นจราจรอย่างต่อเนื่องให้เสร็จสิ้น และจะดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกเมื่อหมดพายุฝน ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแผงผ้าใบที่ชำรุดตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการลบสีเส้นจราจรเดิม โดยใช้เครื่องกระเทาะสีแต่ไม่สามารถลบสีเส้นออกได้หมด ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเร่งหาวิธีการอื่นสำหรับการลบสีเส้นจราจรใหม่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากติดอุปสรรคพายุฝนตกอย่างต่อเนื่องโครงการฯ จึงใช้สีน้ำมันทาแทนสีเทอรโมพลาสติกก่อน เพื่อเป็นการบรรเทาความสับสนของผู้ใช้เส้นทาง และจะดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกเมื่อหมดพายุฝน ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทาสีขาว-แดง บริเวณขอบฟุตบาท เพื่อความปลอดภัยและใช้แสดงเป็นจุดห้ามจอดรถในการเลี่ยงจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ครับ

   📣ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานในเวลากลางวัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานในเวลากลางวัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแผงผ้าใบบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.