โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ

   วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก บริเวณทางเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนถึงปั๊ม ปตท. เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้สะดวก

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกพร้อมกับเพิ่มทรายถ่วงน้ำหนัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (เป็นผู้รับจ้างของ กทพ.) เข้าร่วมตรวจสอบ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร และตู้ไฟที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเคร่งครัด

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการขุดทำร่องระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเพิ่ม เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนผิวจราจร เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกมีปริมาณน้ำฝนมาก #เป็นมาตรการของทางโครงการ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนผ้าใบที่ชำรุดและให้ตรวจสอบตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างหากพบจุดไหนที่ชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด และฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตราการของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกงานจราจรฉุกเฉินภายในพื้นที่เขตก่อสร้าง

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับแนวแบริเออร์เข้าในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก ช่วง กม.8+490 บริเวณหน้าโลตัสพระราม 2 เพื่อให้การสัญจรคล่องตัว และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดในพื้นที่


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.