โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปิดทางออกทางคู่ขนานใหม่ ถนนพระราม 2 ช่วง กม.10+250 ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนข้ามทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   กฟผ. แจ้งปิดเบี่ยง จราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการติดตั้งเสา Monopole การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565 โดยจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 8 , 10 และ 12 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. และจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 9 , 11 และ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ กทพ. และ กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   กฟผ. แจ้งปิดเบี่ยง จราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการติดตั้งเสา Monopole การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565 โดยจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 8 , 10 และ 12 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. และจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 9 , 11 และ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้ง ปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 จากทางหลัก ช่วง กม.9+400 (บริเวณหน้าปั๊ม CALTEX) 🏗เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถออกทางคู่ขนานเพื่อจะไปบิ๊กซีพระราม 2 ได้ในช่องทางออกคู่ขนาน ช่วง กม.10+200 (ก่อนถึงทางต่างระดับกาญจนาภิเษก)

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.9+400 ถึง กม.8+500 (บริเวณปั๊มน้ำมัน CALTEX ถึง บิ๊กซีพระราม 2) วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.11+200 ถึง กม.12+000 (บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า) วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.8+500 ถึง กม.8+000 (บริเวณบิ๊กซีพระราม 2 ถึง การเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 จากเดิมวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2565 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.11+200 ถึง กม.12+000 (บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า) วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2565 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.11+200 ถึง กม.12+000 (บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า) วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   📢ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.11+200 ถึง กม.12+000 (บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า) วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   📢ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ช่องเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ช่วง กม.7+700 ถึง กม.9+400 (บริเวณหมู่บ้าน Beyond ถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท.) วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดช่องทางเข้าทางหลัก บนถนนพระราม 2 จากช่องทางคู่ขนาน ช่วง กม.10+250 ถึง กม.10+620 (บริเวณหน้าปั๊มก๊าซ NGV) 🏗เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ ⛔️ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าช่องทางหลักได้ในช่องถัดไป

   📢ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอขยายเวลาดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการวางแนวแบริเออร์เกาะกลางถนนพระราม 2 ⛔️ช่องทางหลัก (ขวาทาง) ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ช่วง กม.10+200 ถึง กม.8+400 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ถึง โลตัสพระราม 2) วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   📢ทางโครงการฯ จัดกิจกรรมการตรวจสอบมาตรการ ด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ค่ะ

   🚧ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนปฏิบัติงานในเวลากลางคืน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานค่ะ

   📢ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินการรื้อย้ายป้าย Overhead ⛔️ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก ให้ใช้ทางคู่ขนาน กม.6+600 ถึง กม.8+500 (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง ถึง โลตัสพระราม 2) วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   📢ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอขยายเวลาดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินการลบเส้นจราจรเดิม และ ตีเส้นจราจรใหม่ ⛔️ช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ช่วง กม.10+000 ถึง กม.8+467 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ถึง โลตัสพระราม 2) วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.