โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน

   วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก บริเวณทางเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนถึงปั๊ม ปตท. เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้สะดวก

   วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 📢ทางโครงการฯ ร่วมกับแขวงทางหลวงธนบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ช่วง กม.8+400 (บริเวณ ทางเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนถึงปั๊ม ปตท.) เพื่อให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้สะดวก ค่ะ


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.