โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk และสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ร่วมกับแขวงทางหลวงธนบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ช่องทางหลัก ช่วง กม.11+800 เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้สะดวกค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk และสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง และดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกหลังจากปฎิบัติงานแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 ทุกครั้ง เป็นมาตรการของทางโครงการค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ⚠️ได้จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

   ประกาศ : คืนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองขุดใหม่ ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปิดคลุมคลองในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นลงในแหล่งน้ำ เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงาน เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk และสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ

   🚩กทพ. ร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการก่อสร้าง (เสมือนจริง) บริเวณถนนพระราม 2 🏗️🚨🚑 🗓️ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง และคณะเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🏗️ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุขนาดใหญ่ บริเวณถนนพระราม 2 ช่วง กม.10+500 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อม🚨🚑

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบร่องระบายน้ำ และติดตั้งปั๊มสูบน้ำเพิ่ม พร้อมต่อท่อส่งน้ำในเขตพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณก่อนขึ้นสะพานต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนผิวจราจร เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก และปริมาณน้ำฝนมาก

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรหลังจากปฏิบัติงานเสร็จอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการของทางโครงการค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 📍โดยดำเนินการตรวจวัด 2 จุด คือ ศูนย์จราจรแสมดำ และ โครงการฯ Origins พระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ก่อนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ

   📢ทางโครงการฯ มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการขุดทำร่องระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเพิ่ม เพื่อช่วยระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบนผิวจราจรในช่วงเวลาฝนตก เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึง


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.