โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบค่ะ

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ) ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันนี้ (10 เมษายน 2567) นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง และคณะได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ สัญญาที่ 1 ทั้งนี้ กทพ. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และดำเนินการตามแผนฉุกเฉินและเฝ้าระวังกรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาจราจรที่อาจเกิดขึ้น

   นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 เพื่อเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทาง และการบริหารการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

   วันนี้ (28 มี.ค. 67) รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 บริเวณ กม.10 (ขาเข้า) และร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลการจัดการความปลอดภัยและผลกระทบด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)” โดยมี นายศุภโชค มีอำพล ผส.ทล.13 นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผสส. นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สมุทรสาคร นายวรัล สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ กทพ. นายช่างโครงการฯ วิศวกรผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบค่ะ

   สุริยะ” ลงพื้นที่พระราม 2 เจาะลึกทุกโครงการพร้อมลงมือแก้ไขทุกปัญหา มั่นใจทุกโปรเจกต์เสร็จ มิ.ย.68 พร้อมสั่งการเพิ่มบุคลากร - เครื่องจักร ลงพื้นที่ก่อสร้างจุดสำคัญให้แล้วเสร็จก่อน ย้ำทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องยึดความปลอดภัยเป็นหลัก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2567) ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างและติดตามการบริหาร และการจัดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) พร้อมด้วยคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ได้พบปัญหาการจราจรและการก่อสร้างที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นในจุดที่สำคัญและการจราจรเป็นลักษณะคอขวด ให้เตรียมการเพิ่มบุคลากร - เครื่องจักร เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจุดอื่น รวมถึงจะพิจารณาแผนขยายระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงที่การจราจรน้อยกว่าปกติ และจะมีการเบี่ยงเลนหรือสลับเลน เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างที่เร็วขึ้นนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และการจราจรต้องไม่ติดขัด พร้อมย้ำว่าทุกโครงการที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 จำนวน 4 โครงการ ประกอบไปด้วย 1) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1, 2, 3, 4 (งานโยธา) 2) โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ทางยกระดับตอน 1, 2, 3 3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สาย ทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ตอนเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอนที่ 1 - 3, 5, 8 - 10 และ 4) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 แต่ในส่วนของทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ตอนเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอนที่ 4 และ 6 ตามสัญญาคือจะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคม 2568 โดยทุกโครงการนั้น กระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้การดูแลและสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างทั้งหมดมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยเมื่อการก่อสร้างเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

   วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. ✍️ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ครั้งที่1/2567 โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง และบำรุงรักษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.),ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบค่ะ

   🚧วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุม และลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบค่ะ

   ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางบนถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 วันนี้ (31 ธันวาคม 2566) เวลา 11.30 น. นายชยธรรม์ พรหมสร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคมและนายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ศูนย์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง กม. 27 จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และนายวรัล สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 3 กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานการอำนวยการจราจรบนถนนพระราม 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.